ЗАЩИТЕНА ХАРТИЯ

ROMBOS BITONO, воден знак, видими и невидими нишки, хим.защита

90

Тегло (гр/м2)

1

70x100

Формат (см)

Специална защитена хартия от J.Vilaseca, Испания.
Подходяща за изработване на документация изискваща специални защити.
Хартията е с воден знак, цветни – червени и сини видими влакна. Жълти и сини UV флуоресцентни влакна.

Допълнителна химическа защита.

За отпечатване на дипломи, сертификати, билети, банкова аксиденция, специални корпоративни документи като полици, акции и други ценни книжа.

Пакети по 250 листа.