КОНТАКТИ


Централен офис

София 1000
ул. Христо Белчев 35

Телефони офис:

+359 2 9813311

 

 

 

5 + 13 =

Производствено складова база:

София 1528,
г.Искър, кв. Димитър Миленков 83

Телефони:

+359 2 9732317
+359 885 994607


Офис

Производствено – складова база

Управител:

Константин Мойсеев
тел. 02 9813311
k.moiseev@papyrus.bg

Търговски директор:

Лена Желева
тел. 02 9813311
l.jeleva@papyrus.bg

тел.:  02 9732317
Мобилен: 0885 994607