КОНТАКТИ


Централен офис

София 1000
ул. Христо Белчев 35

Телефони офис:

+359 2 9813311
+359 2 9800573

Факс офис:

+359 2 9800573

8 + 4 =

Производствено складова база:

София 1528,
г.Искър, кв. Димитър Миленков 83

Телефони:

+359 2 9732317
+359 88 5994607


Офис

Управител:
Константин Мойсеев
тел. 02 9813311
k.moiseev@papyrus.bg

 

 

Търговски директор:
Лена Желева
тел. 02 9813311
l.jeleva@papyrus.bg

факс:02 9800573
e-mail: paper@papyrus.bg

Производствено - складова база

 

тел.:  02 9732317

Mobiltel: 0885 994607